ขอเปิดคอลัมน์ใหม่นะครับ ชื่อว่า ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คลิปนี้เป็นคลิปที่ ถ้าท่านเป็นมนุษย์ มีปัจจัย 4 พร้อม ห่วงลูกหลาน มีเมตตา ควรดู

ประเทศมหาอำนาจของโลคยุคปัจจุบัน ไม่กล้าเริ่มทำสิ่งยิ่งใหญ่ แต่มีคนฝรั่งเศล เริ่มทำ สิ่งนี้คือสิ่งที่ปีหน้าคนทั้งโลกจะต้องตะลึง

Leave a comment

Filed under ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s