ทำที่ใหม่แ้ล้ว

รอผ่านโปรครับ ตอนนี้อยู่แถวพระราม 3 กำลังหาที่อยู่ใหม่ งานก็ไม่หนักเหมือนที่คาด โรงงานผลิต เครื่องประดับส่งต่างประเทศ พอใหวอยู่ Transection ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ อารมณ์ประมาณ วางของหนักลงกับพื้นแล้ว ไปศึกษาภาษาอังกฤษ อย่างที่ปรารถนา แต่ยอมรับตัวเองมีโครงการในหัวเยอะจนเหนื่อย กำลังทำตัวเป็นหุ่นยนต์ จะได้แบ่งเวลาไม่ตามกิเลสตัวเอง

Leave a comment

Filed under ข่าว สาระรอบตัว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s