ประกาศ

ช่วงนี้ขอ งด อัพ blog ชั่วคราว เนื่องจาก ยังไม่ผ่านโปร อาจตกงานได้ ถ้ากังวลเรื่องอัพ blog

จะประกาศโปร 15/8/53

บางครั้ง เราก็ อาจ เฮง ที่เจอคนประเมินดี หรือซวย ถ้าเจอคนตรงกันข้าม นี้คือประเด็นนอกเหนือจากเนื้องาน

ปัญหาอยู่ที่งาน หรือ อยู่ที่คน ถ้าอยู่ที่งาน ก็ถือว่าโชคดีมีโอกาสแก้ตัวในเวลาที่เหลือ ถ้าอยู่ที่คน ก็รับกรรมไป เพราะว่า มันสุดวิสัย เกินศักยภาพของตัวเอง เพราะผมเน้นเรื่องงาน นอกนั้นเป็นรายละเอียดปลีกย่อย ทำดีที่สุดแล้ว

ช่วงชีวิตช่วงนี้ ถือว่าที่สุดแห่งการทดสอบ

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s