เมื่อวานวันพระนิครับ

เผลอนอนไป ห้องร้อนอบอ้าว ตื่นเช้ามาฝนตกเมื่อคืน เพราะถนนเปียก เลยไม่ร้อนมากนัก

ติดวันพระ เอามาให้อ่านครับ

คัมภีร์อภิธรรมมัตถสังคหะแห่งพระพุทธศาสนาได้แสดงสาเหตุแห่งความฝันไว้ ๔ ประการ คือ
๑. ปุพพนิมิต เครื่องหมายหรือสัญญาณล่วงหน้าเพื่อเตือนให้เจ้าตัวทราบล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ดีหรือร้ายที่จะเกิดขึ้นในชีวิต บางท่านอธิบายว่า ความฝันแบบปุพพนิมิตเกิดด้วยอำนาจการดลบันดาลของกรรมเก่าเมื่อพลังของกรรมเก่าที่แฝงอยู่ในกระแสชีวิตจะให้ผลแบบใดก็แสดงเงาของผลแบบนั้นให้ปรากฏในจิตไร้สำนึกในขณะที่ฝันเสียก่อน
๒. จิตอาวรณ์ หมายถึง ความฝันที่เกิดจากการคิดมากขณะที่ตื่นอยู่คนคิดถึงเรื่องใดมากๆด้วยความเอาใจใส่เป็นพิเศษด้วยอารมณ์รุนแรงเมื่อนอนหลับก็เกิดความฝันเกี่ยวกับเรื่อวนั้นๆขึ้น เช่น คนที่ทำความผิดใหม่ๆฝันว่าถูกตำรวจไล่จับ นักศึกษาฝันเห็นข้อสอบในเวลาจวนสอบไล่ คนที่สนใจอยากรู้ความจริงอะไรบางอย่าง ฝันว่ามีคนหรือเทวดามาบอกเป็นต้น
๓. เทพสังหรณ์ หมายถึง การติดต่อกับเทพหรือมนุษย์ในขณะหลับ บางท่านอธิบายว่าเทพเหล่านั้นมีความผูกพันกับเราในอดีตหรือในปัจจุบัน และเทพเหล่านั้นมีหูทิพย์ตาทิพย์ รู้เหตูการณ์ล่วงหน้าจึงมาเข้าฝันบอกเราในขณะที่หลับจิตอยู่ในระดับใกล้เคียงกับเทพจึงติดต่อกันได้
๔. ธาตุกำเริบ หมายถึง การที่ร่างกายไม่ปกติในขณะหลับ เช่น ปวดท้อง หิว เป็นไข้ หรือถูกรบกวนจากสิ่งภายนอก กระทบกระเทือนถึงภวังคจิต จิตกระเอมขึ้นเล่นกับธรรมารมณ์ในมโนทวาร การฝันจึงเกิดขึ้น เช่น เมื่อหิวก็ฝันว่าหิวและได้กินอาหารอย่างเอร็ดอร่อย เมื่อมียุงบินมาตอมที่หูก็ฝันว่ามีเครื่องฝันอยู่ในท้องฟ้า เป็นต้น

แหล่งที่มา Google

พอดีไปเจอเหตุการณ์กับตัวเองเรื่องความฝันเลยเอามาแบ่งกันรับรู้ครับ

Leave a comment

Filed under วันพระ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s