วันพระ

เป็นเวลาเกือบ 3 -4 เดือนที่ผม ไม่ได้โพสต์ เรื่องของ คำสอน หรือ ทางธรรม ใน Blog แห่งนี้ ด้วยว่าทำงานหนัก แต่ช่วงนี้มีเวลา ก็ไม่ให้เสียสัจจะที่ได้ตั้งใจไว้ ก็ขอโพสต์ หลักคำสอนที่ได้ไปเจอใน นสพ มาครับ พุทธวัจนะ ชุดนี้โดนใจผมจริงๆ เนื่องจากห้องผมร้อนมากนั่งไม่ถึงชั่วโมง ตัวจะเหนียวไม่สบายเหมือนก่อนเนื่องจากเป็นห้องราคาถูก ผมอ่านเจอจากไทยรัฐ มีความดังนี้

มีคนไปถามคุณ อลงกรณ์ ว่าไอ้คอลัมนิสต์ที่ชื่อนิติภูมินี่ มันชอบเขียนโจมตีรัฐบาล และเชียร์ทักษิณ คุณไปเอามันมาเป็นที่ปรึกษาทำไม?

ทำนองเดียวกัน มีคนมาถามผมเยอะเหมือนกัน รัฐบาลอภิสิทธิ์เป็นศัตรูกับคนยากคนจน แถมยังสองมาตรฐาน เอ็งไปเป็นที่ปรึกษาให้ทำไม?

คุณอลงกรณ์กับ นิติภูมิเลยความขัดแย้งที่กำลังดำเนินอยู่ในบ้านเมืองเราในขณะนี้ไปไกลแล้ว ละครับ สิ่งที่เรามองเห็นกันก็คือ ภาพของประเทศไทยในยุคของลูกหลานของคุณอลงกรณ์ กับลูกหลานของนิติภูมิ ทุกอย่างไม่ใช่แค่คิดเพียงโครงการนะครับ แต่ลงมือทำกันทันที เพราะเราเชื่อว่า น หิ จินฺตามยา โภคา อิตฺถิยา ปุริสสฺส วา โภคะของใคร ไม่ว่าสตรีหรือบุรุษ ที่จะสำเร็จเพียงด้วยคิดเอาย่อมไม่มี

นิติภูมิชอบรัฐมนตรีขยัน ผมชอบคนขยันเพราะเชื่อว่า โย จาปิ สีเต อถวาปิ อุณฺเห วาตาตเป ฑํสสิรึสเป จ ขุทฺทํ ปิปาสํ อภิภุยฺย สพฺพํ รตฺตินฺทิวํ โย สตตํ นิยุตฺโต กาลาคตญฺจ น หาเปติ อตฺถํ โส เม มนาโป นิวิเส วตมฺหิ

คนใด ไม่ว่าหนาวหรือร้อน มีลมแดด เหลือบยุง ก็ไม่พรั่น ทนหิวทนกระหายได้ทั้งนั้น ทำงานต่อเนื่องไปไม่ขาดทั้งวันคืน สิ่งที่เป็นประโยชน์มาถึงตามกาล ก็ไม่ปล่อยให้สูญไป

[16/6/2553]

Leave a comment

Filed under วันพระ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s