แจ้งข่าว เรื่องผมขอรีแบนด์ดิ้งตัวเองครับ

เรียน แฟนานุแฟน blog Mr.chaiya ทุกท่าน

เป็นเรื่องเล็กๆน้อยครับ ผมอยากเปลี่ยนชื่อ blog ด้วยเหตุผล ไม่มีเหตุผล เอาเป็นว่า มันคงถึงเวลารรีแบรด์ดิ้งแล้ว (ทั้งที่มีคนอ่าน blog) ไม่กี่คน แหมๆ คนเดียวผมก็ต้องแจ้ง ต่อไปก็จะพยายามใช้ชื่อนี้ในโลกไซเบอร์ตลอดครับ เพราะ chaiya1975 ยาวไป ผมชอบอะไรกระชับพื้นที่ครับ  เช่น ipod BB window ขงเบ้ง สามก๊ก Honda Mini และชื่อนี้พ่อก็ประทานมาให้ไม่เคยเปลี่ยน แต่ว่า เพื่อความชัดเจน เป็นเอก และป้องกันความสับสน ไม่ยืดยาว เอาอันนี้แหละ

ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรอีกก็จะแจ้งมานะครับ สั้นๆ เป็นการกระชับพื้นที่ (กำลังอินเทรนด์) จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

chaiya1975 = cha1ya

Leave a comment

Filed under บก เปิดใจ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s