วันพระที่ 9 ของปี อานิสงค์แห่งการเดินจงกรม 20 อย่าง

1. บรรเทาความเกียจคร้าน

2.ดับความฟุ้งซ่านแห่งจิต

3.พิชิตความหิวโหย

4.ช่วยบรรเทาความกระหาย

5.กระจยกองเลือดกองลม

6.ระดมภูมิต้านทาน

7.ช่วยด้านการทำสมาธิ

8.ทำให้มีสติต่อเนื่อง

9.รู้เรื่องของรูปนาม

10.เข้าใจความเกิดดับ

11.ช่วยขับไล่อวิชา

12.เกิดปัญญารอบรู้

13.นำสู่ทางหลุดพ้น

14.ช่วยย่นทานิพพาน

15.จิตเบิกบานผ่องใส

16.ละความอาลัยกิเลส

17.เข้าสู่เขตอมตะธรรม

18.ช่วยย้ำให้หมดอารมณ์

19.ไม่ชื่นชมชาติเกิด

20.หมดกำเนิดทั้งปวงแล

Leave a comment

Filed under วันพระ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s