วันพระ วันตรุษจีนและคืนวันวาเลนไทน์ (ฉบ้ับแก้ไข)

จบ 4 วันพระที่ผ่านมา อิทธิบาท 4 คือคุณเครื่องให้สำเร็จความประสงค์ 4 อย่างคือ

1 ฉันทะ  พอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น

2 วิริยะ   เพียรประกอบสิ่งนั้น

3 จิตตะ  เอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้น ไม่วางธุระ

4 วิมังสา   หมั่นตริตรองพิจารณา เหตุผลในสิ่งนั้น

มาย้ำกันอีกเรื่องความเพียร ซึ่งเป็นตัวบารมี 30 ทัศน์ตัว วิริยะบารมี คุณสมบัติที่เรามีมาเก่าและมาต่อยอดในชาตินี้ต่อไปจนกว่าจะเต็ม

1 สังวรประธาน   เพียรระวังบาป(สิ่งทำให้เราประมาท ยั่วเราให้ไม่เจริญ) เกิดขึ้นในสันดาน

2 ปหารประธาน  เพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้ว (ถ้าัมันเกิดขึ้นห้ามไม่อยุ่ ก็ลด ละ เลิก ไม่สานต่อ)

3 ภาวนาประธาน  เพียรให้กุศลเกิดขึ้นในสันดาน สิ่งดี หรือคุณสมบัติที่ดีที่เกิดขึ้นแล้วในใจ หรือเพิ่งสร้างขึ้นมา เช่นความขยัน ตรงต่อเวลา เป็นต้น เมื่อเกิดขึ้นในเราแล้ว ต่อยอด หรือสร้่างเสริม รดน้ำพรวนดิน สร้่างเหตุ สร้างปัจจัย ให้เกิดความเข็มแข็ง แก่กล้า เหมือนการสั่งสมเงินทองให้เพิ่มขึ้น อุปมาดังกับเติมน้ำในตุ่มให้น้ำในตุ่มเพิ่มขึ้นๆๆไปเรื่อยๆๆ เรียกว่าเพิ่มกำลังตัวเอง หรือเพิ่มปริมาณของคุณสมบัติที่ดีในตัวเรา

ตัวอย่างเช่น การตั้งเป้าที่สูงขึ้นกว่าเดิม เช่น ตื่น 6 โมงเช้าทุกวัน ทำได้สักเดือนก็เพิ่มขึ้นเป็น ตี 5.30 น ที่ให้ชีวิตมีเวลาเพิ่มขึ้นอีก 30 นาทีฟรีๆ แต่ก็ต้องดูว่าเราพักผ่อนเพียงพอหรือไม่ด้วย ก็ต้องประเมินกำลังเราด้วย

4 อนุรักษประธาน  แปลไทยคือ รักษา รักษาขอดีที่มีอยู่แล้ว เพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อม คือ พยายามรักษาสิ่งดีในตัวที่เพิ่งเกิดขึ้น หรือว่าเกิดขึ้นมาแล้ว เป็นคุณสมบัติที่มีอยู่แล้ว ในขอ 3 (ภาวนาประธานพียร) เพื่อเป็ ฐานให้แน่น  ให้เจริญเติบโตอย่างเข้มแข็ง ยั่งยืน ไม่รั่วซึม

เหมือน คำที่ว่าจงรักษาความดี ดั่งเกลือรักษาความเค็ม   ตรงนี้คือการสำรวจและประเมินกำลังตนเอง เรียกว่าเป็นการเพิ่มและ เสริมประสิทธิภาพของ ภาวนาประธานเพียรให้มี พละกำลัง ไม่ใช่มีแต่ปริมาณ ไม่มีประสิทธิภาพ (เพราะว่าการสร้างคุณสมบัติดีๆ ขึ้นในใจเรานั้น ไหม่ๆจะเปราะบาง ง่ายต่อการถอยหลังไปยังที่ๆเราคุ้นเคยในอดีตได้ง่าย คือความล้มเหลวเก่าๆ ถ้าไม่อนุรักษ์ไว้ เราก็จะถอยหลังไปเป็นคนเก่าที่แย่เหมือนเดิม ไ่ม่กลายเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้น อย่างถาวร)

ทั้ง 4 ประการสำคัญ เล็กน้อยก็ควรเอา เพราะการจะก้าวหน้าอะไรต้อง อาศัยความเพียร คือ อิทธิบาท 4 ไม่พอ ยังจะมีตัวเสริม คือ สัมมัปะธานเพียร 4 เป็นตัวช่วย ตัวส่งเสริมอีกด้วย สู้ๆนะครับ เพราะว่า ชีวิตไม่เคยง่าย เราเกิดมาแล้วต้ัอง ประสบผลสำเร็จ ไม่ให้เสียเวลาชาิตินี้ที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนา ไม่ใช่มาเจอกิเลสแล้ว ต่อรอง กับมันไป ชาติๆ หนึ่ง

ตัวนี้แหละที่ทำให้ ความพยายามเราเต็มเปี่ยม เพราะมีความมุ่งมั่นกระหาย และ มีกำลัง เจออุปสรรค แล้วไม่ท้อง่ายๆ

Leave a comment

Filed under วันพระ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s