วิมังสา การทบทวน ใคร่ควรในสิ่งนั้นๆ

เนื่องจาก สรรพสิ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม

ร่างกายเราก็มีการเปลี่ยนแปลง อารมณ์ ความคิด ความรู้สึก ไม่ได้อยู่นิ่ง เพราะมันเป็นของที่จับต้องไม่ได้ เปลี่ยนเร็ว ขนาดของที่จับต้่องได้ยังไม่อยู่นิ่งเลย มันเปลี่ยนแปลงทุกนาที พระอาทิตย์ ก็มีวันดับ เก้าอี้ที่เรานั่งก็มีวันผุพัง คอมที่เราใช้ทำงานสักวันมันก็ไป ดังนั้นเราก็ต้องมีการสำรวจความเปลี่ยนแปลงโดยการ ทำซ่ำๆ เพราะเหตุปัจจัยเปลี่ยนเราจึงต้อง เข้าไปซ่อม บำรุง ทั้งในและนอก

การอ่านหนังสือทุกครั้ง ยิ่งบ่อยเราจะยิ่งแตกฉานชำนาญ ความรู้ก็เหมือนกัน หมั่นลับให้คมเสมอก็ด้วยการ สำรวจดูความเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อผิดพลาด เตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตัวผมเข้ามาอัพ blog บ่อยๆ ก็ชำนาญปุ่มต่าง มากขึ้นเพราะเรามีการใช้บ่อยๆ การใช้สิ่งเดิมๆบ่อยๆเป็นการตรวจสอบความมีประสิทธิภาพของ สมาธินั้นเอง หากเรารักสิ่งใหน เราก็ต้องหมั่นฝึก และหมั่นสำรวจไปด้วย เพืื่อเพิ่มประิสิทธิภาพในการทำสิ่งนั้นให้ดียิ่งขึ้นไปอีก วันนี้เราว่าเรารู้แล้ว แต่ไม่หยุดค้นคว้าเราก็เจอ ความรู้ใหม่ไปอีกเรื่อยๆ

Leave a comment

Filed under วันพระ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s