วิริยะ ความเพียร ไปสู่เป้าหมาย

บารมี(คุณสมบัติ) 10 ทัศน์ หรือ 10 ประการ(ในภาษาบาลีบอกว่า บารมี30 ทัศน์ ก็คือ 10 ประการ*3 ระดับ อ่อน กลาง เข้ม= 30 ทัศน์ หรือเต็มเปี่ยมเรียกว่าคุณสมบัติผู้นั้นสมบูรณ์) ของพระพุทธเจ้าก่อนจะประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ ชาติที่เด่นที่สุดเรื่องความเพียร คือชาติที่ท่านเกิดเป็นพระมหาชนก

สมัยปี 2540 ปีที่เศรษฐกิจบ้านเราแย่ๆ ในหลวงก็ทรง ให้หลักธรรมเรื่องความเพียรว่าต้องดูตัวอย่างพระมหาชนกเป็นตัวอย่าง ว่าเราจะอยู่รอดต้่องอาศัยความเพียรเท่านั้น ธรรมอันกุศลใดก่อเกิดขึ้นหรือยังไม่เกิด และปราถนาให้เกิดเป็นคุณสมบัตินิสัยของเรา ต้องอาศัยความต่อเนื่องคือความเพียรอย่างหนัก ดังเช่นพระมหาชนกเป็นต้น

เทวดาถาม

“การทำความพยายามโดยมองไม่เห็นทางบรรลุเป้าหมายนั้นมีแต่ความยากลำบาก อาจถึงตายได้ จะต้องเพียรพยายามไปทำไมกัน”

พระมหาชนกตอบ

“แม้จะรู้ว่าสิ่งที่เรากำลังกระทำอยู่นั้นอาจไม่สำเร็จก็ตาม ถ้าไม่เพียรพยายามแต่กลับหมดมานะเสียแต่ต้นมือ ย่อมได้รับผลร้ายของความเกียจคร้านอย่างแน่นอน ย่อมไม่มีวันบรรลุถึงเป้าหมายที่ต้องการ บุคคลควรตั้งความเพียรพยายาม แม้การนั้นอาจไม่สำเร็จก็ตาม เพราะเรามีความพยายามไม่ลดละความตั้งใจ เราจึงมีชีวิตอยู่ได้ในทะเลนี้ เมื่อคนอื่นได้ตายกันไปหมดแล้ว เราจะพยายามสุดกำลัง เพื่อไปให้ถึงฝั่งจงได้”

1 Comment

Filed under วันพระ

One response to “วิริยะ ความเพียร ไปสู่เป้าหมาย

  1. มีนคุง

    ปรารภ ความเพียร อย่างที่เค้าว่า ความพยายามอยู่ที่ไหน ควาพยายาม เอ้ย ความสำเร็จย่อมอยู่ที่นั่น

    เนอะพี่ซีเนอะ สุ้ๆนะพี่ อิๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s