2000 Visitor

ขอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมเยือน blog ผม ทุกๆวันจน วันนี้ครบ 2000 คลิก

สมัยเด็กก่อนอายุ 20 ปี ผมฝันอยากทำหนังสือแบบ นิตยสารสารคดี ผ่านมา 14 ปี มันสำเร็จแล้วแต่เป็น BLOG อันนี้แทน(ช่วยลดโลกร้อนไปบ้าง)

ความฝันวัยหนุ่มน้อย ที่ เป็นไปได้ยากเริ่มมีเค้าโครงเช่น ไปนอก (ปัจจุบันก็ได้ทุนเรียนภาษา  ขอบอกเมื่อวา่นเรียนกับครูเหน่ง พบว่าภาษาอังกฤษ ง้าย ง่าย)

ในเมื่อเราได้มาฟรีๆ เราก็ให้ฟรีๆได้นิครับ เพียงแต่เสียสละนิดหน่อย

โลกเรามีสันติภาพเพราะคนเสียสละ เ่ช่นพระพุทธเจ้า Eistien  John lennon โมฮัมหมัด ยูนัส ก่อตั้งธนาคาร “กรามีน” รวมไปจนถึงพ่ออาจารย์สันทัด มูลเครือคำ “วิปัสนาจารย์”ผู้ชุบชีวิต และเปลี่ยนแปลงผมไปตลอดกาล

ประเทศเราช่องว่างคนรวย คนจนเยอะเหลือเกิน ภาษาอังกฤษคงทำให้หลายคนลืมตาอ้าปากได้นะครับ

ของฟรี และ ดี มีอยู่ในโลก แต่ต้องลงทุนนิดหน่อย เช่นความพยายาม และความตั้งใจสูงและค่าเดินทาง เอกสาร บ้าง

ปีหน้าจะไปสอบ TOEIC

วันศุกร์ กับวันหยุดยาว ขอให้ทุกคนมีความสุขครับ ลาด้วยเพลงนี้และกันเอามาฝาก

Leave a comment

Filed under อารมณ์ ก็ เป็น อาหาร

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s