คืนวันพระ

๑๒. เดือนธันวาคม

วัน พุธ ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ เป็น วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เืดือน ๑

วัน พฤหัสบดี ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ เป็น วันพระ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑

วัน พุธ ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๒ เป็น วันพระ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑

วัน พฤหัสบดีี ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ เป็น วันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๒

วัน พฤหัสบดี ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ เป็น วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๒

นี้เป็นวันพระเดือนสุดท้ายของปีนี้ครับ ปรกติวันพระผมจะนั่งสมาธิ เนื่องจาก ตลอดสัปดาห์ ใช้สมองทำงานหนัก (งานผมรับจ้างทำบัญชีครับ) ค่าใช้จ่ายทุกวันได้มาจาก สมาธิ เมื่อใช้ทุกวัน มันก็หมดเร็ว เปรียบการนั่งสมาธิคือการลับมีด สติคือมีด ถ้ามีสมาธิ สติก็ยังมี เป็นอาหารของกันและกันครับสองอย่างนี้

สมาธิมีวันอ่อน มีวันหมด เหมือนแบตเตอรี่ ต้องชาร์จ ปรกติก็เหมือนหาเช้ากินค่ำอยู่แล้ว ทำเป็นประจำ หย่อนบ้าง ขาดบ้าง มีวันพระเป็นวันชดเชย อาจารย์วิปัสนากรรมฐานบอกไว้ว่า สมาธินั้นเหมือนกับ แสงเลเซอร์ ถ้าเรารวบรวมไว้ให้มีพลังมากๆ สามารจทะลุทุกอย่าง ตัดทุกอย่างได้ เหมือนกับ เอาแสงเลเซอร์มาตัด สิ่งของ และ มนุษย์เราก็ปรับ เอาความเข้มอ่อนมาใช้ประโยชน์ในทุกด้านเช่นด้่านการแพทย์ สมาธิ ก็เหมือนกัน ถ้ารวมเป็นจุดเดียวกันได้ ก็จะบรรลุธรรม รู้แจ้ง ได้โสดาบัน ไม่ว่าคุณจะมีผ้าเหลืองหรือไม่ เนื่องจากมันเป็นหลักวิทยาศาสตร์

Leave a comment

Filed under วันพระ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s