หัวใจหลักของภาษาอังกฤษ(ภาค1)

hong5_clip_image001

อาทิตย์ก่อนโน่น จะเข้าไปสอบภาษาอังกฤษ แต่ คนเต็๋มก่อน เลยแวะไปห้องข้างๆ เพราะเขามาเรียนแบบทดลองเรียนภาษาฟรี  http://www.recovery.ac.th เจอเจ้าของโรงเรียนมาสอนแนะนำพื้นฐานของภาษา ได้ใจความว่า  ถ้าเราเคบเรียนภาษามาตั้งแต่ต้นจน จบปริญญาตรี แต่ยัง สอบ ใบประกาศทางภาษาอะไรไม่ได้ หัวใจคือ สามอย่างดังนี้

1.Verbal

  • v+ing ที่ทำหน้าที่เป็น Object
  • To + V ที่ทำหน้าที่เป็น Object

2. IDC and DC

  • IDC= subject + V
  • DC= TIP+S+V

3.Prepo

  • Prepo+(Noun,Pronoun,VB)

จากประสบการณ์ ส่วนตัว เวลาอ่านเจอ ในหนังสือพิมพ์ เช่น Bangkok Postเป็นต้น หรือว่าจะหนังสือภาษาอังกฤษทั้งหลายแหละ ถ้าไม่เข้าใจ 3 ตัวนี้ จะท้อก่อนอันดับแรก ต่อมาจะเริ่มคิดว่า เราไม่มีความรู้พอ จากนั้นก็เลิกอ่าน และ ปล่อยให้โอกาสดีๆในชีวิตหลุดลอย เพราะ 3 ตัวนี้คือ หัวใจของภาษาที่จะทำให้เราทำโจทย์ได้ และอ่านหนังสือ ทำแบบฝึกหัดภาษาได้ จนจบทั้งเล่ม และสามารถอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ ได้ทั้งโลก เพราะทุกประโยค ก็ไม่พ้นการเข้ามามีส่วนให้งง กับ สามตัวนี้

อุปมาเหมือนรูปที่เอามาให้ดู (อันนี้อาจารย์เจ้าของสถาบันฯ เขาเปรียบให้ฟัง) ว่า ถ้าเราจะเปิดประตูสักบาน มันจะเปิดได้ต้องอาศัย บานพับ สามตัว จึงจะเปิดประตูออกได้ บานพับสามตัวคือตัวคือ ที่บอกไปนี้แหละครับ หัวใจภาษาัอังกฤษ  ถ้าเราไ่ม่เข้าใจ 3 ตัวนี้ รับรอง อ่านหนังสือพิมพ์ภาษา ต่างประเทศ ไม่ได้แน่ เพราะว่า มันใช้อยู่ทุกวัน เจอทุกหน้า แทบทุกประโยค

เอ๋อ ผมแสวงหาความรู้ภาษาตามกำลังทรัพย์มา 20 กว่าปี เพิ่งรู้

Leave a comment

Filed under ภาษาอังกฤษ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s