คล้อยหลังคืนวันพระไปหนึ่งชั่วโมง

giving

เมื่อคืน อัพ web อีกที่นึง และจัดห้องทั้งคืน ผมเพิ่งย้ายห้องยังไม่เข้าที่ เลยรู้ว่า สภาพแวดล้อม สัมพันธ์ กับ อารมณ์ จิตใจ ร่างกาย มาก ย้ายมาอยู่ที่นี่ เหมือนย้ายออกจากที่ร้อน มาที่เย็น  ขณะจัดห้องเจอหนังสือ เล่มหนึ่ง ชื่อ อุบายแก้จน ของวัดหัวลำโพง  เข้ากับ หลังวันพระพอดี หนังสือดังกล่าว เก็บเอาคำที่พระพุทธเจ้าตรัส เหตุแห่งความจนไว้ 4 ประการดังนี้

1. เกิดจากความเกียจคร้าน

2. เกิดจากไม่รู้จักรักษาทรัพย์

3.เกิดจากมีมิตรชั่ว

4.เกิดจากไม่เข้าใจใช้จ่ายทรัพย์

โดยสรุป ชนะกิเลสตัวเองได้แม้จะไม่ตลอดเวลานะครับ จะละข้อ 1 ได้ทันที  ข้อ 2 กับ ข้อ 4 เป็นเรื่องของปัญญา กับประสบการณ์ชีวิต ถ้าเรามีตัวอย่างคนที่เริ่มต้นชีวิตจาก 0 เราจะเป็นคนรู้กินรู้ใช้ จะใช้ของแบบ นักเศรษศาสตร์ คือ คุ้มจริงๆ เช่น ผ้าเช็ดหน้า ถ้าเก่า ก็กลายเป็นผ้าเช็ดมือ เก่าไปอีกก็กลายเป็นผ้าเช็ดเท้า ผ้าถูพื้นไป แต่ข้อ 3 อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัว กรรมเก่าครับ  อันนี้ดูยาก ถ้าแบบ ภายนอกดูดี แต่ในใจอาจยังมีอิจฉาริษยาอยู่บ้าง โลภ โกรธ หลง มีอยู่ ก็คนครับ

แนวทางร่ำรวย พระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้อีก ซึ่งคำตรัสของพระพุทธเจ้านั้น เป็นสัจจะธรรม รอการพิสุจน์  แนวทางรวยมี  4 ข้อ คือ อุ อา กะ สะ

1. ขยันทำงาน

2.รักษาทรัพย์ให้ปลอดภัย

3.เลือกคบคนดี

4.เข้าใจใช้จ่ายทรัพย์

สรุปเหมือน เหตุแห่งความจน แต่ตรงกันข้าม เท่านั้น ธรรมะนั้น ง่าย และไม่ซับซ้อนแต่ทำยาก  ต้องอาศัยความเพียร และความตั้งใจจริง

อันความจนรวย แท้จริงอยู่ที่ ความพอ มีเงิน หมื่น เงินแสนถ้ารู้จักความพอ ก็รวยได้ แต่คนมีเงินเป็นล้านถ้าไม่รู้จักความพอก็จนอยู่วันยังค่ำ  ผมตอนเงินเดือนหลักหมื่น ไม่พอใช้ แต่พอเงินเดือนปัจจุบันหลักพัน มีเงินเหลือ ซื้อสินทรัพย์ สมบัติ สำหรับสร้างตัว เพราะการคิดเป็น และ ทำเป็น  ดันนี้ยกเป็นประเด็น หัวข้เอใหม่ได้เลย แต่วันนี้พอก่อนครับ  หัวข้อก่อน ง่วงและรีบเลยไม่ค่อยเรียบร้อย แก้ไขแล้วครับ สำหรับโพสต์คราวก่อน

1 Comment

Filed under วันพระ

One response to “คล้อยหลังคืนวันพระไปหนึ่งชั่วโมง

  1. Lin

    ชอบครับ หลักธรรมทางศาสนาพุทธลึกซึ้งมาก แม้กระทั่งเรื่องการเงิน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s