รู้สึกจะนอกเรื่องเยอะไปหน่อยครับ

สัดส่วนที่เขียน Blog นี้ของผมน่าจะแบ่งเป็นดังนี้ครับ

เรื่องส่วนตัว บ่น รำพึง  5%

การลงทุน 30%

ศาสนา 10%  ( มีเฉพาะ วันพระ)

การเมือง 5%

ภาษาอังกฤษ 30%

ความรู้รอบตัว สปช 15%

มุมมองต่อ โลก ทรรศนะคติ ต่อ สิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ เรื่องราวรอบๆัตัว  5%

Leave a comment

Filed under อารมณ์ ก็ เป็น อาหาร

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s