วันพระ (อีกแล้วครับ)

ดวงตา

วันนี้น่าจะคุยเรื่องการบรรลุธรรม  การได้ดวงตาเห็นธรรม ว่ามันคืออะไรกันแน่

สมการทางคณิตศาสตร์บอกไว้ว่า สัดส่วนของคนที่ได้ดวงตาเห็นธรรม ไม่ต่างจากคนที่ถูกหวยรางวัลที่ 1 สามใบพร้อมๆ ก้ัน จะเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม ความสุขของกษัตริย ์ ยังเทียบไม่ได้กับการได้ดวงตาเห็นธรรมในชุดที่มอซอ  ความอิสระที่ได้รับเป็นความรู้สึกทางใจ และทางปัญญา หาใช้ อิสระทางการเงินไม่ แต่ว่า ผู้บรรลุธรรมก็เหมือนมีอะไรช่วยเหลือ ไม่เห็นรวย แต่ว่าไม่เคยเห็นคนธรรมจริงๆ จนสักคน  ที่ไม่รวยไม่มีเหตุผลอื่น นอกจากว่า มันพอแล้ว

1 ใน ล้าน คือ เปอร์เซนต์ คนได้ดวงตาฯ  คนไทยมี ประมาณ 65 ล้านคน แสดงว่า มีเพียง 65 คนที่จะได้ดวงตาเห็นธรรม ประชากรโลกมี 6,500 ล้านคน จะมีอีก หกพันกว่าคนบนโลกที่จะำได้ดวงตาเห็นธรรม หรือได้ไปแล้วแต่ไม่รู้ตัว เพราะว่าบัีวพ้นน้ำนั้น แค่ มีคนชี้นิดหน่อยก็จะบานในทันที ผมมีเพื่อนคนหนึ่งได้ดวงตาเห็นธรรม ตอนนี้อยู่ที่ อเมริกา เขาทำงานที่นั้น(เป็นทนายความ) ได้ข่าวว่าปีหน้าจะกลับมาอยู่ไทย เขาเล่าผ่านพ่อของเขาว่า ในที่ทำงานที่ รัฐชิคาโก เพื่อนคนไต้หวัน ได้สนทนาธรรมกับเขา นิดหน่อย และต่อเนื่อง ก็ได้ดวงตาฯแล้่ว มันทะลุโพลงออกมาเลย แสดงว่า สมัยพุทธกาลมีคนได้ดวงตานับพันคนนั้นมีจริง และไม่จำเป็นต้องบรรลุธรรมในผ้าเหลือง เปรียบเสมือนกับ คนเล่นหุ้นเก่ง บรรลุศาสตร์เล่นหุ้นไม่จำเป็นต้องเรียนการเงิน การธนาคาร ก็เป็นเซียนได้ (อุปมา การบวชคือการนุ่งชุดนักศึกษา ศาสนาคือ โรงเรียน)

ท่านทั้งหลายอย่านึกว่าท่านจะไม่บรรลุธรรมนะครับ คนเราการบรรลุมันเกิดกับใจ เกิดที่การตื่นของสติ หาใช่เกิดเมื่อนุ่งผ้าเหลือง หรือเกิดธรรมตอนนั่งกรรมฐาน หรือ ได้สวดมนต์ หรือได้ยศ ลาภ สรรเสริญ เราต้องไม่คิดเอง วินิจฉัียเอาเอง องค์ประกอบคือ บุญเก่า บุญปัจจุบัน วิธีการที่ถูกต้อง และ บารมีเต็มเปี่ยม ถึงเวลา ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ใดของชีวิต จะสุขจะทุกข์ เหมือนบ้ัว ม้ันจะบานเม ื่อได้เวลาครับ

หน้าที่คือนอกจากทำบุญ เข้าวัด สวดมนต์  อ่านหนังสือธรรม  อื่นๆๆแล้วต้องขนขวาย เอาสิ่งนี้น้อมนำให้ได้มีโอกาสปฎิบัติ เพื่อจะได้นำชีวิตไหลเข้าสู่กระแสแห่งพระนิพพาน สั่งสมเอาครับ ท่านอาจจะเป็นคนที่ 1 ในล้านก็ไ้ด้ใครจะไปรู้ หวย ไม่มีเครือ่งหมายล่วงหน้า่ว่าคุณจะถูกนะครับ

Leave a comment

Filed under วันพระ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s