์ฺNow! emotion like this. (อารมณ์ประมาณนั้น)

ชอบเขาแต่คิดไปเองฝ่ายเดียว ไม่ได้บอกเขาหรอก ตัดใจดีกว่า แต่ตอนนี้กำลังอินกับเพลงนี้ เอิ๊กๆๆ    หันหลังให้พระก็ หาหญิงเลยเรา

Like her but I think only one not her  sad. But now! This song make me in This emotion indee. Afer monk day I go straght to woman quicky  erg erg.

Leave a comment

Filed under อารมณ์ ก็ เป็น อาหาร

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s