เมื่ออารมณ์อยู่เหนือเหตุผล

พระเจ้าตากสิน

นิสัยอย่างหนึ่งซึ่งแก้่ไม่หายสำหรับผม คือนิสัย อารมณ์ศิลปิน  หากวันใดมันเข้าสิงเมื่อใหร่ละก็ เหมือนกับจะหายไปบนวิมาณชั้นฟ้าสัก  3 วันถึง 7 วัน ซึ่งก็ส่งผลเสียให้กับตัวเองเป็นอันมาก ถ้าไปดูประวัติศิลปินที่ประสบผลสำเร็จส่วนมากจะมีวินัยกันทั้งนั้น เพียงแต่ว่า ดูด้วยตาเปล่าๆแล้ว งานท่านสบายเหลือเกิน ไม่ต้องทำต้ัวเป็นหุ่นยนต์ และทำงานหนักมาก

ตอนสมัยผมเป็นหนุ่มเอาะๆ ผมเคยฝันจะเป็นศิลปินกับเขาบ้าง แต่ทนความจริงเรื่องไส้แห้งไม่ใหว แต่นิสัยนั้นเป็นอะไรที่ ฝั่งลงในดีเอ็นเอ มาแต่เรายังไม่ทราบความ ท่านสงสัยใหมว่าทำไมปลา เซลมอล ถึงยอมว่ายน้ำทวนน้ำ ขึ้นไปวางไข่ยังที่ตนเองจากมาตอนตัวเล็กๆ แล้วก็ตายอย่างชนะใจคนดู โดยที่ไม่มี พ่อ หรือ แม่ มัน คอยมาบอก สอน และก็เป็นอย่างนี้ มาจน ณ บัดนาว คำสวดของพระในงานศพ บทสวดมนต์ที่ ขึ้นท๊อปชาร์ตของเหล่าพระสงฆ์องค์เจ้าคือบท ที่ว่าด้วยเรื่องของ สาเหตุของสรรพสิ่ง เหตุปัจจะโย แต่ละเรื่องราวล้วนแต่มีเหตุที่มา อารัมมะณะปัจจะโย อารมณ์ก็เป็นเหตุให้เกิด ……นิสสะยะปัจจะโย นิสัยก็เป็นเหตุให้เกิด  อุปะนิสสะยะปัจจะโย อุปนิสัยก็เป็นเหตุให้เกิด

บุคคลที่ประสบผลสำเร็จ ร้อยทั้งร้อย  มีวินัยทั้งสิ้น ผมก็รู้ คุณก็รู้ แต่ทำนี้สิ ที่เล่ามาทั้งหมด ก็เพื่อจะกราบขออภัยท่านทั้งหลายที่เข้ามาเยี่ยมชม blog ของผมเอง จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่เปิด (2/6/09 ถึงวันนี้) มียอดผู้เข้าชมทั้งสิ้น 366 ท่าน ผมกราบขอขอบคุณ และขอ อภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

การที่ประเทศไทยเรานี้ เป็นประเทศที่อุดมสมบุรณ์ ตื่นขึ้นมาก็มี ฟ้าฝน คอยเลี้ยงดู อาหารก็หาง่าย และ ไม่ีมีภัยธรรมชาติร้ายแรงบ่อยๆ น่าจะเป็นเหตุให้ คนไทย ติดนิสัยสบาย ตามใจตัวเอง ใครไม่รู้บอกว่าประเทศไทยดีทุกอย่างเสียอย่างเดียวมีคนไทยอยู่ ฟังแล้ว ตกลงชมหรือด่ากันแน่ แต่ก็ไม่น่าจะเป็นข้ออ้างให้เราขาดวินัยในการดำรงชีวิต การเข้างานตรงเวลา การทำสิ่งใดเป็นประจำจนเป็นนิสัยที่ดี เช่น อ่านหนังสือทุกวัน หรือการเคารพเสียงส่วนใหญ่ ซึ่งขัดกับความชอบ ไม่ชอบของตนเอง สิ่งดีเหล่านี้น่าจะเป็นนิมิตหมายของประเทศ ตั้งแต่ในระดับ ปัจเจกบุคคล ครอบครัว สังคม ชุมชน ภาค ประเทศ ถ้าผู้นำ่ไม่เป็นแบบอย่างที่ดี หนัีงสือ หรืออีเมล์ดีๆ ที่แนะนำ Forword ต่อๆกัน  นิแหละครับ คือ แสงสว่างที่เป็นความหวัง สำหรับ ช่วงเวลาที่มืดมิด สำหรับคนไทยหลายๆคน (รวมถึงผมด้วย) ยามเรายากลำบาก ขอนไม้ลอยมา สักท่อนเราก็คว้าไว้ก่อน ผมต้องการการเปลี่ยนแปลงตนเอง และ ทำให้ได้เหมือนกับบรพบุรุษของสยามประเทศ ที่ได้รับชัยชนะจากข้าศึกศัตรูจนประกาศเอกราชสำเร็จ

Leave a comment

Filed under มุมมองต่อชีวิต โลก

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s